next step - - - - - - -next step - -

םלוא - הניו תלוכסא לש "יטסטנפה םזילאירה" ןונגסמ תעפשומ ילש הריציה
םושמ ,הז םוחתב ידוחיי ןמאכ ימצע בישחמ ינא ,םנמאו .םוליצה םוידמב
.םיפיטיכראו םיסותימל תורושקה ייתונומתבש תוקומעה תויועמשמה

.םוליצ-ימובלא לש הרוצב ייתודובע לש רואל האצוהל םיקיפא אוצמל ןיינועמ ינירה
:לש םיאשונב תואנדסו ,םיגוח ,תואצרה ,תוכורעתל רשקב תועצהל חותפ ינא ,ןכ-ומכ
םוליצב הקיטורא
םיטרטרופו םוריע
.עדומ-תתל יוטיבכ 'זטנומ-וטופ


  SITE MAP